Przedsiębiorstwo  Usługowo-Geologiczne
KRONOS Sp. z o.o.

Geologia i górnictwo

Projekty, dokumentacje, plany ruchu, nadzór geologiczny i dozór górniczy, to czego potrzebujesz !!!

O nas ...

Chroniąc najlepsze tradycje polskiej geologii i górnictwa, bezpiecznie dla ludzi i środowiska, skutecznie i profesjonalnie prowadzimy prace geologiczne, górnicze i badawczo-rozwojowe.

Doświadczenie:

rzedsiębiorstwo Usługowo-Geologiczne Kronos Sp. z o.o. w Gdańsku powstało w 1999 r. w Gdańsku. Początkowo była zarejestrowana pod numerem Rejestru H/B 13631, a obecnie KRS 0000192124 oraz REGON 191766509 W zakresie swojej działalności od początku specjalizowało się w realizacji badań geologicznych oraz analizie i interpretacji danych geologiczno-geofizycznych lub georadarowych. Do dnia dzisiejszego Kronos wykonał szereg projektów badawczo-geologicznych na lądzie i morzu, których zadaniem były: poszukiwanie i rozpoznanie złóż, badania geotechniczne, geologiczno-inżynierskie, ocena perspektywiczności rejonów prac, ocena zasobów oraz hierarchizacja pułapek pod względem ryzyka poszukiwawczego.

Opracowujemy projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczne, projekty zagospodarowania złóż, plany ruchu zakładów górniczych oraz operaty ewidencyjne zasobów kopalin.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Geologiczne Kronos Sp. z o.o. może zapewnić pełną obsługę geologiczną zakładów górniczych oraz przedsiębiorstw realizujących roboty geologiczne.

Kopalnie odkrywkowe
Poszukiwanie i wydobycie węglowodorów