Wiercenie za boksytem

Badania geotechniczne

Na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych wykonujemy badania geotechniczne mające na celu rozpoznanie budowy geologicznej profilu gruntu, ustalenie poziomu wód gruntowych oraz stopnia (Id) lub wskaźnika (Is) zagęszczenia gruntu.

W tym celu wykonujemy otwory metodą sondowania RKS oraz sondowania lekką sondą dynamiczną SD-10 do 10 m pod poziomem terenu. W trakcie prac polowych określana jest wytrzymałość na ścinanie i spójność gruntów oraz wytrzymałość na ścinanie gruntów spoistych. Na życzenie klientów, w złożonych warunkach geologicznych, możemy wykonać również sondowanie obrotowe SLVT sondą stożkowo-krzyżakową w celu wyznaczenia wytrzymałości gruntu na ścinanie.

Wyniki sondowania dynamicznego