Profil sejsmiczny

Analiza sejsmiczna

Przetwarzanie sejsmiczne

Przedsiębiorstwo Usługowo-Geologiczne Kronos Sp. z o.o. jest obecne na rynku od 1999 roku. Początkowo jego aktywność koncentrowała się na powierzchniowych badaniach geochemicznych w warunkach morskich oraz lądowych, jednak od 2000 roku firma aktywnie poszukiwała i realizowała projekty z zakresu geologii oraz sejsmiki. Obecnie firma oraz jej pracownicy mogą poszczycić się realizacją szeregu zadań z zakresu przetwarzania sejsmicznego oraz interpretacji sejsmicznej. Jedynie w 2010 roku ogółem przetworzono oraz zinterpretowano 2400 kmb materiałów sejsmicznych z obszaru północnej Polski.

Zarówno w zakresie przetwarzania oraz interpretacji Przedsiębiorstwo Uslugowo-Geologiczne Kronos Sp. z o.o. opiera się na produktach firmy Halliburton – Landmark.

Do przetwarzania materiałów sejsmicznych 2D wykorzystywany jest pakiet oprogramowania ProMax, który jest nowoczesnym interaktywnym systemem do analizy, weryfikacji oraz processingu danych sejsmicznych.

Okno programu ProMAX
Analiza prędkości

Interaktywne przetwarzanie oraz bezpośredni podgląd uzyskiwanych rezultatów gwarantują uzyskanie najlepszych rezultatów, zarówno na etapie edycji oraz sortowania tras, jak przetwarzania oraz analiz prędkości.

ProMax jest systemem posiadającym wszystkie obecne na rynku operatory sejsmiczne pozwalając między innymi na analizy AVO, różnego typu filtracje oraz czasową oraz głębokościową migracją przed oraz po sumowaniu. W odróżnieniu do innych processingowych programów Halliburton - Landmark wzbogacił swoje narzędzie w interfejs graficzny pozwalający operatorowi śledzić na bieżąco rezultaty zastosowanych operacji .

Przestrzenna wizualizacja
Profil sejsmiczny 2D

Interpretacja sejsmiczna

W celu interpretacji zreprocesowanych materiałów sejsmicznych 2D/3D Przedsiębiorstwo Usługowo-Geologiczne Kronos Sp. z o.o. wykorzystuje pakiet interpretacyjnego oprogramowania firmy Halliburton – Landmark o nazwie Geographix. To wszechstronne oprogramowanie integruje dane geologiczne, petrofizycznej oraz sejsmiczne pozwalając zyskać poprawne obrazy budowy strukturalno-facjalnej obszaru zarówno w domenie czasu jak i głębokości.

  W celu jak najlepszego wykorzystania danych geologicznych oraz petrofizycznych pakiet Geographix jest wyposażony w narzędzia pozwalające:

a)     korelację danych otworowych z pomiarami sejsmicznymi – Cross section

b)     analizę otworowych pomiarów geofizycznych – Prizm

c)     generację sejsmogramów syntetycznych – Syntetics

d)     modelowanie geologiczne – LogM

e)     opracowanie map - GeoAtlas

Integracja danych sejsmicznych, geofizycznych i geologicznych pozwala na opracowanie oraz kształtowanie modelu transformacji czasowo-głębokościowej (Fig.5) dla przyjętych i wyinterpretowanych horyzontów. 

   Wyinterpretowane horyzonty sejsmiczne są przedstawiane oraz dokumentowane w pakiecie Geographix za pomocą oprogramowania GeoAtlas w postaci map w wybranych przez inwestora skalach .

Analiza prędkości
Mapa horyzontu sejsmicznego