Pomiary wykonujemy na lądzie i wodzie

Pomiary georadarowe GPR

Pomiary georadarowe to relatywnie nowa metoda podania gruntu. Za jej pomocą możemy:

1) Rozpoznać budowę geologiczną osadów.

2) Prowadzić poszukiwanie oraz rozpoznanie złóż kruszywa naturalnego, iłów, torfu, wapienia lub bursztynu.

3) Prowadzić poszukiwania archeologiczne, poprzez identyfikację fundamentów, pustek, miejsc pochówku, tuneli lub innych śladów wynikłych ze zmiany struktury gleby.

4) Identyfikacja elementów infrastruktury, takich jak kable, rury, mury oporowe i inne obiekty.

5) Identyfikacja poziomu wód gruntowych.

6) Wskazanie miejsc oraz zasięgu rozluźnień gruntu powstałych w wyniku szkód górniczych, podtopień lub podmyć.

7) Pomiary kryminalistyczne, poszukiwanie skrytek, miejsc ukrycia zwłok lub zrabowanego mienia.

8) Rozpoznanie głębokości oraz miejsc posadowienia pali oraz sposobu posadowienia fundamentów.

9) Rozpoznanie sposobu zbrojenia konstrukcji żelbetowych,

10) Identyfikacja oraz pomiar pęknięć oraz innych uszkodzeń konstrukcji budowlanych.

11) Badanie stanu podbudowy oraz nawierzchni dróg.

12) Badanie stanu podbudowy torowisk.

13) Pomiary geotechniczne budowy gruntu pod budowę rurociągów.

14) Badanie stanu wałów przeciwpowodziowych i zapór.

15) Rozpoznanie głębokości zbiorników oraz miąższości osadów dennych.

16) Identyfikacja powierzchni odkłucia oraz pełzania osadów.

17) Erozja klifu.

18) Badanie otuliny i izolacji betonowej drogowych i kolejowych tuneli.

 

W swojej pracy stosujemy aparaturę oraz oprogramowania szwedzkiej firmy szwedzka firma MALA GeoScience, prekursora oraz lidera w dziedzinie pomiarów georadarowych gruntu. Pierwsze mobilne oraz w pełni funkcjonalne urządzenia firma dostarczała już w 1994 roku, jako jedna z pierwszych. Sprzęt firmy MALA GeoScience, charakteryzuje się dokładnością, efektywności oraz niezawodnością.

 

Pomiary możemy wykonywać do 50 m od powierzchni terenu.

Pomiar anteną 500 MHz
Profil georadarowy
Historyczne fundamenty