Morskie instalacje naftowe

Geologia naftowa

Długoletnie doświadczenie w akwizycji, przetwarzaniu, analizie i interpretacji danych geologicznych oraz sejsmicznych na tak zwane potrzeby "głębokiej geologii" pozwala naszemu przedsiębiorstwo zaoferować swoje usługi w dziedzinie:

1) Interpretacji materiałów sejsmicznych 2D oraz 3D.

2) Opracowania map strukturalnych złóż.

3) Opracowania map parametrów złożowych.

4) Budowy przestrzennych modeli geologicznych złóż.

5) Opracowanie modeli geologicznych na potrzeby symulacji wydobycia.

6) Interpretacja opróbowań oraz testów złożowych.

7) Opracowanie projektów robót geologicznych.

8) Opracowanie dokumentacji geologicznych.

9) Opracowanie projektów zagospodarowania lub dokumentacji geologiczno-inwestycyjnych węglowodorów.

10) Obsługa geologiczna zakładów górniczych lub zakładów wykonujących roboty geologiczne.

11) Opracowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej.

12) Opracowanie operatów ewidencyjnych zasobów.

13) Sprawowanie dozoru górniczego nad ruchem zakładu wydobywającego węglowodory w randze Kierownika ruchu zakładu górniczego.


Lądowe instalacje naftowe
Wiercenie na afrykańskiej sawannie
Wiercenie na stepach Kazachstanu