Kopalnia odkrywkowa

Geologia złożowa

Obsługa geologiczna kopalń kopalin objętych własnością gruntową, takich jak kruszywa naturalne, torf, iły, wapienie oraz bursztyn. Wykonywanie i obsługa geologiczna wierceń do 30 m pod poziomem terenu w celu poszukiwania, rozpoznania i udokumentowania złóż kopalin. Wyniki wierceń uzupełniamy badaniami laboratoryjnymi jakości kopaliny oraz pomiarami georadarowymi, które w tym przypadku stanowią podkład pozwalający na dokładną i bezbłędną korelację profili otworowych. Dzięki połączeniu danych punktowych z otworów oraz profili georadarowych zapewniamy najlepszy możliwy stopień rozpoznania budowy geologicznej złóż oraz ich zasobów i jakości kopaliny.

Oferujemy:

1) Opracowanie projektów robót geologicznych na poszukiwania i rozpoznania złóż kopalin.

2) Obsługę geologiczną nadzór oraz dozór geologiczny podczas realizacji robót.

3) Opracowanie dokumentacji geologicznych kopalin.

4) Opracowanie projektów zagospodarowania złóż.

5) Opracowanie planów ruchu zakładów geologicznych lub projektów technicznych wydobycia dla koncesji wydawanych przez Starostów Powiatowych.

6) Opracowanie dokumentów bezpieczeństwa zakładów górniczych.

7) Obsługa geologiczna zakładów górniczych.

8) Opracowanie  operatów ewidencyjnych zasobów.

9) Sprawowanie dozoru górniczego nad ruchem zakładu w randze Kierownika ruchu zakładu górniczego.


Odkrywkowa kopalnia kruszywa naturalnego